Ahşap işleme sektöründe, uzun dönemli oluşturduğumuz tecrübe, bilgi birikimi ve bakış açısını en etkin halde kullanarak küresel hizmet sağlayan makineler üretebilecek yüksek teknik bilgimiz ile müşteri memnuniyet ve ihtiyaçlarını karşılayıp, Çağın gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri takip ederken, seri üretim ve geliştirdiği yatırımlarla kaliteyi kontrol etmeyi amaçlayan AES GROUP olarak;


 • - Geniş ürün gamı, beklentileri karşılayan çözümler ile her zaman müşteri odaklı olmayı,
 • - AR-GE çalışmalarımız, büyüyen ekibimiz, gelişen, artan ürün çeşitliliğimiz ile sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi,
 • - Üst düzey performans sağlayan, ulaşılabilir ürünlerle sektörde söz sahibi ve rekabetçi olmayı,
 • - Uygunluk yükümlülüklerini, entegre yönetim sistemlerimiz (Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği) kapsamında ilgili standartları, ulusal ve uluslararası yasal yasal ve diğer şartları takip ederek, uygulanabilir gereklilikleri faaliyetlerimize entegre etmeyi.
 • - Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüm süreçlerimizde doğal ekosistem ortamlarını ve biyoçeşitliliği korumayı, tüm çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmayı, olumsuz çevresel etkileri azaltmayı,
 • - Oluşabilecek kirliliği kaynağında önlemeyi, bütün faaliyetlerimizde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çevre performansımızı arttırmak için yenilikçi bir gelişim sağlamayı,
 • - Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerde; işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlayıp, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerimizi azaltmayı,
 • - Çalışanları AES’nin vazgeçilmez gücüdür, uzun yıllar süren iş ortaklıkları ve aile ortamı kurmak onur kaynağıdır. Çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ile diğer tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayıp, görüş ve önerilerini de alarak gelişimimiz için önemli bir katkı sağlayan bu geri bildirimler ile proseslerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • - AES’nin en önemli önceliklerinden biri insan sağlığıdır, yapılan denetimlerle, eğitimlerle iş güvenliğini yüksek, iş kazası oranını daima düşük tutmayı öncelik ilke olarak benimsemeyi,
 • - Müşteri beklentisinden de hızlı, sonuca yönelik çözümler üretebilmeyi,
 • - Sermayedarlarımız şirketin güven kaynağı, güçlü ve yeniliğe açık tarafıdır, tedarikçilerimizin de AES kalitesinin önemli bir parçası olduğunun bilinci ile, yapılan sürdürülebilir iş birliktelikleri ile iki taraflı gelişim sağlamayı,
 • - Her yeni pazar ve bakış açısı yeni ufuklar ve vizyon katar felsefesi ile ürün kalitesini yansıtmak için kullanılan her bileşenin kendi alanında en iyi olmasına mutlaka dikkat etmeyi,
 • - Hizmet kalitesini geliştirmek için sektöre ait gelişmeleri takip ederek sürekli gelişmek gerektiğinin farkındayız ve müşteri memnuniyeti ile çalışan memnuniyeti öncelikli ve en önemli konularımızın başında gelmekte olup, bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü finansal, operasyonel ve organizasyonel gereklilikleri organize ederek gerekli kaynakları temin etmeyi,

Faaliyetlerimizde müşteri, çalışan güvenliği ve memnuniyeti, çevrenin korunması, enerji kaynaklarının verimli, ekonomik ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin kesintisiz şekilde yürütülmesi için yukarıda belirtilen ilkelere uyacağımızı AES GROUP Ekibi Adına tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

İsmet TOKTAŞ

Rev.00 - 12.08.2022